Opera "Die Zauberflöte" . Mozart . Saigon Opera House


Opera "Die Zauberflöte" . Mozart . Saigon Opera House (concerts)

From May 07, 2016 at 22:16 to May 08, 2016 at 22:16

Music : Wolfgang Amadeus Mozart
Libretto: Emanuel Schikaneder
Conductor: Trần Nhật Minh
Director: David Hermann

Pamina (soprano): Cho Hae Ryong / Phạm Duyên Huyền*
Tamino (tenor): Phạm Trang
Königin der Nacht (soprano): Phạm Khánh Ngọc
Sarastro (bass): Meritorious Artist Đỗ Quốc Hưng
Papageno (baritone): Đào Mác
Papagena (soprano): Nguyễn Thu Hường / Mer. A. Trần Hồng Vy*
Monostatos (tenor): Đinh Trung Kiên, Huỳnh Quang Thái
Bass Priester & Tenor Priester: Võ Nguyễn Thành Tâm, Phan Hữu Trung Kiệt
Drei Dame: Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Đoan Thuỳ, Nguyễn Thị Thanh Huyền
Drei Knabe: Nguyễn Thị Duyên Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Nguyên, Nguyễn Vũ Uyên Di

  • Second performance)

Assistant Director: Nguyễn Phúc Hùng
Choreography: Nguyễn Phúc Hải, Nguyễn Phúc Hùng
Vocal Master: Askan Siegfried Geisler
Language Coaching: Cornelia Schwind, Đoàn Hải Vũ
Choirmaster: Trần Nhật Minh

Performing: HBSO Opera, Ballet & Symphony Orchestra

In cooperation with Goethe Institute

20h00 May 7&8 at Ho Chi Minh City Opera House, 7 Lam Son Square, District 1, HCMC

Ticket price: 800.000 – 650.000 – 550.000 – 400.000 – 150.000 VNĐ VNĐ (Students only)
Booking and delivery: 08 38237419, Ms. Hương 0989874517, Ms.Hương Ly: 0903604539
Online Booking: www.ticketbox.vn